Logo KOSZT-Bud

Kosztorysowanie robót budowlanych i usługi informatyczne.

Dlaczego warto ?
Sprawny dialog wymaga zawsze pewnej wiedzy z danej tematyki u obu rozmówców. Postanowiliśmy zatem stworzyć miejsce, gdzie spróbujemy w kilku znadniach scharakteryzować najpopularniejsze kosztorysy budowlane. Jeżeli często zadajesz sobie pytania dotyczące samych kosztorysów i ich tworzenia poniższe ifnormacje pomogą Tobie zapoznać się i/lub ugruntować podstawową wiedzę. Dowiesz się jakie może być przeznaczenie kosztorysu, jego cel a także funkcja, a prze wszyskim jakie wyróżniamy podstawowe

rodzaje kosztorysów

.
Co to jest kosztorysy budowlany ?
Kosztorys budowlany to dokument, który zawiera: rodzaje wykonywanych robót, ich ilość oraz wartość sprzedażną robót budowlano-montażowych.
Co jest potrzebne do wykonania kosztorysu ?
Podstawą wykonania kosztorysu jest projekt techniczny względnie obmiar wykonany przed lub po zakończeniu robót.
Jak sporządzany jest kosztorys ?
Kosztorysy budowlane sporządza się na podstawie rodzaju i ilości robót budowlano-montażowych, norm zużycia materiałów, robocizny i sprzętu, ustalonych dla poszczególnych rodzajów robót, materiałów, pracy sprzętu i stawki płac oraz narzutów obejmujących koszty ogólne i zysk przedsiębiorstwa budowlanego. Kosztorys budowlany można sporządzić w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Rodzaje kosztorysów:

 • kosztorys budowlany inwestorski

  - jest to kosztorys na podstawie którego zamawiający ustala wartość przewidywanej inwestycji. [Więcej...]
 • kosztorys budowlany ofertowy

  - jest to kosztorys sporządzony przez wykonawcę robót przed przystąpieniem do ich realizacji – propozycja wynagrodzenia dla wykonawcy [Więcej...]
 • kosztorys budowlany zamienny

  - jest to kosztorys sporządzony przez wykonawcę robót po zakończeniu prac w przypadku zwiększenia się zakresu robót niż uzgodniono w umowie.
 • kosztorys budowlany powykonawczy

  - jest to kosztorys sporządzony przez wykonawcę robót po ich zakończeniu w celu ustalenia swojego wynagrodzenia
O KOSZT-Bud
Koszt-Bud

Kosztorysowaniem robót budowlanych zajmujemy się od lat.

Nasze Oferty
Oferta

Posiadamy liczne oferty kosztorysów - dokumentacja na każdą kieszeń.

Kontakt
Kontakt

Jeżeli poszukujesz kontaktu z rzetelną firmą kosztorysową przejdź dalej.