Logo KOSZT-Bud

Kosztorysowanie robót budowlanych i usługi informatyczne.

Kosztorys ofertowy to kosztorys budowlany, jaki jest tworzony i przedkładany przez wykonawcę. Wykonawca uwzględniając aktualny stan obiektu, wykorzystując dostępną dokumentację i obmiar robót, przedstawia sugerowaną cenę, za którą zgadza się wstępnie wykonać prace wynikające z przedmiaru. Tego typu kosztorysy tworzy się najczęściej w konkursach przetargowych na wykonanie prac związanych z obiektami użyteczności publicznej, czy też robotami dla dużych firm i korporacji.

Udostępnienie dokumentacji oraz przedmiaru i ogłoszenie przetargu pozwoli nam zapoznać się z ofertami kilku firm remontowo-budowlanych i wybrać najkorzystniejszą nie koniecznie ze względów cenowych propozycję.

Warto także posiadać własny kosztorys inwestorski, dzięki czemu będziemy znali szacunkowy koszt przedsięwzięcia. Ułatwi nam to podjęcie odpowiedniej decyzji w sprawie wyboru wykonawcy. Jeżeli wykonawca podaje wartości dużo niższe niż te zawarte w naszym kosztorysie inwestorskim powinniśmy się go wystrzegać lub przynajmniej dokładnie sprawdzić jego ofertę.

Jeżeli nie jesteśmy pewni czy dany wykonawca nie zaniża cen materiałów możemy zawszę zlecić odpowiedniej firmie weryfikację kosztorysu.

O KOSZT-Bud
Koszt-Bud

Kosztorysowaniem robót budowlanych zajmujemy się od lat.

Nasze Oferty
Oferta

Posiadamy liczne oferty kosztorysów - dokumentacja na każdą kieszeń.

Kontakt
Kontakt

Jeżeli poszukujesz kontaktu z rzetelną firmą kosztorysową przejdź dalej.