Logo KOSZT-Bud

Kosztorysowanie robót budowlanych i usługi informatyczne.

Kosztorys inwestorski – jest jednym z najczęściej wykonywanych kosztorysów budowlanych. Podstawą jest tu przedmiar robót. Celem stworzenia tego typu kosztorysu jest uzyskanie całkowitego kosztu planowanych robót. Efekt ten uzyskujemy przez ustalenie ceny materiałów budowlanych oraz określenie roboczogodzin zarówno ludzi jak i sprzętu. Z tego typu kosztorysu łatwo można wyczytać koszt poszczególnych etapów prowadzonej inwestycji. Przejrzyste stają się także koszty wykonania poszczególnych grup czy pojedynczych obiektów takich jak fundamenty, ścian, stropy. Kosztorys ten może być kalkulowany na trzy rodzaje a mianowicie poprzez: kalkulację uproszczoną, szczegółową lub mieszaną.

Twój kosztorys inwestorski
(-20% JEŻELI KLIKNIESZ TERAZ)

Kalkulacja uproszczona to wyznaczenie cen obiektów lub robót budowlanych używanych w kosztorysie, jako sumy iloczynów obmiarów i cen jednostkowych przy uwzględnieniu podatku VAT. Ceny jednostkowe robót ustalane są najczęściej przez wykonawcę na podstawie kalkulacji własnej i/lub danych rynkowych lub na podstawie dwustronnych negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót w przypadku bezpośredniego sposobu zlecania robót.
Kalkulacja szczegółowa to wyznaczenie cen obiektów lub robót za pomocą sumy iloczynów: ilości jednostek obmiarowych robót, nakładów rzeczowych wraz z ich cenami a także uwzględnionymi dodatkowo kosztami pośrednimi i zyskiem wraz z podatkiem VAT.
Wersja mieszana stanowi efekt zastosowania zarówno kalkulacji szczegółowej jak i uproszczonej.
Kosztorys inwestorskioraz przedmiar robót jest częścią dokumentacji projektowej i zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. kosztorys inwestorski powinien składać się z :
  • strony tytułowej,
  • ogólnej charakterystyki opisywanego obiektu lub robót,
  • przedmiaru robót,
  • kalkulacji uproszczonej,
  • tabeli wartości elementów wraz z narzutami kosztów i zysków.
O KOSZT-Bud
Koszt-Bud

Kosztorysowaniem robót budowlanych zajmujemy się od lat.

Nasze Oferty
Oferta

Posiadamy liczne oferty kosztorysów - dokumentacja na każdą kieszeń.

Kontakt
Kontakt

Jeżeli poszukujesz kontaktu z rzetelną firmą kosztorysową przejdź dalej.